Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
Adres do korespondencji:

Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego
88-100 Inowrocław, Aleja Okrężna 79

 
Kontakt telefoniczny:

503 307 316

Kontakt mailowy:

 

 
 
 
E-mail:
Treść: