Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zarząd Związku:
   
Prezes Związku Teresa Tomczak
Zastępca Prezesa Krzysztof Adach
Skarbnik Związku Józef Szarafiniak
Sekretarz Zarządu Gabriela Wzorek
   
Dokumenty do pobrania:  
   
Statut Związku
ustawa o D.P.P. i o W
ustawa - Prawo o stowarzyszeniach