Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich został wpisany do rejestru KRS w dniu 30.X. 2006 roku pod numerem 0000266800.

Założycielami Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego były następujące Kluby abstynenckie:

  • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „U Przyjaciół” z Włocławka
  • Stowarzyszenie Klub Abstynenta z Nakła
  • Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” z Inowrocławia

Ideą powstania Związku była konsolidacja ruchu abstynenckiego w województwie Kujawsko-Pomorskim i budowanie wspólnej bazy w pracy na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

W roku 2007 odbyło się Forum Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich naszego Województwa w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba Związku. Na forum został opracowany wspólny plan, który określał wspólne działania na rzecz członków Klubów i członków ich rodzin, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz wspólne działania na rzecz naszego województwa promujące zdrowy, trzeźwy styl życia.

W roku 2008 – 50 osób z klubów abstynenckich naszego województwa uczestniczyło po raz pierwszy w Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry 2008 i co roku od tamtej pory uczestniczymy w tych zlotach.

W latach 2007-2012 realizujemy zadania finansowane z różnych źródeł: Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Fundusze Norweskie, FIO – wszystkie zadania nakierowane są na promocję trzeźwości, pomoc w rozwoju osobistym naszych członków, poprawę relacji w rodzinie z problemem alkoholowym, wymianę doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi.

Uczestniczymy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje naszych członków oraz organizujemy tego rodzaju szkolenia przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Uczestniczymy w zlotach Trzeźwości organizowanych przez organizacje o tym samym profilu w celu integracji ze środowiskiem abstynenckim z innych regionów.